Odpowiedzi

  • vaos
  • Początkujący
2009-12-07T16:54:53+01:00
Sędzia Soplica (szlachta ziemiańska) – właściciel Soplicowa, brat Jacka,
kawaler, wykształcony, pełnił funkcję sędziego, dobry gospodarz, sam dogląda dobytku, zasiada z chłopami przy jednym stole, jest wierny starym obyczajną szlacheckim. Urządza polowania, ubiera się w strój szlachecki, broni starego porządku, jest patriotą, zwolennik powstania. Dominują w nim cechy choleryka, osoby porywczej, przez lata walczy o zamek Horeszków. Popiera uwłaszczenie chłopów.
& middot; Podkomorzy – rozsądza spory. Przyjechał do Soplicowa, aby rozwiązać spór o zamek Horeszków. Strażnik obyczajów, przeciwnik cudzoziemszczyzny, cieszy się szacunkiem i poważaniem, jest człowiekiem spokojnym, taktownym, pokornym, z entuzjazmem mówi o zwycięstwach Napoleona i bohaterstwie młodzieży walczącej u jego boku.
· Hrabia – ostatni przedstawiciel rodu Horeszków, wiele podróżuje, obyty w świecie, jest kosmopolitą, uwielbia polowania, ubiera się zgodnie z zachodnią modą, przyjeżdża do Soplicowa by zakończy spór o zamek, uchodził za dziwaka, marzyciela, jest człowiekiem wykształconym, szczególnie pasjonują go Włochy
· Maciej Dobrzyński – zubożały szlachcic, (Różeczka, Kurek na kościele) uważany za człowieka mądrego, służył wszystkim radą, dzielny żołnierz, patriota, uczestnik powstania Kościuszkowskiego, Konfederat Barski
· Rejent Bolesna – znajomy sędziego, urzędnik przy sądzie ziemskim, zwano go także kaznodzieją, zapalony myśliwy, narzeczony Pani Telimeny, były adwokat, reprezentuje średnio zamożną szlachtę, typowy Sarmata, wybuchowy, krzykliwy i nieopanowany
· Asesor – zubożały szlachcic, spokojny, opanowany, toczy z Rejentem spór o charty i strzelby, myśliwy, roztrwonił majątek, zaręczony z Teką Chreczeszanką i odrzucony przez Telimene
· Wojski Hreczecha – daleki krewny i przyjaciel sędziego, na starość osiadł w Soplicowie, w dawnej Polsce był prawnym opiekunem kobiet i dzieci, gdy szlachta wyruszała na wojnę. Mistrz gry na rogu
· Gerwazy Rębajło – dawny sługa Horeszków, klucznik, szlachcic zaściankowy, wierny swemu panu, zajadły wróg Spoliców, żyje wyłącznie przeszłością, pilnuje zamku, ubolewa nad śmiercią pana i upadkiem rodu, pielęgnuje myśl o zemście, mobilizuje szlachtę do najazdu na Soplicowo, wysłuchawszy spowiedzi Jacka Soplicy na łożu śmierci wybacza mu i wyznaje, że uczynił to także Stolnik. Człowiek surowy, posępny. Jego atrybutem jest rakier zwany scyzorykiem, pod koniec utworu ulega przemianie
· Protezy – oddany sługa sędziego, sprytny, przebiegły, znawca staropolskich zwyczajów związanych z sądownictwem, bardzo przywiązany do sędziego
· Telimena – daleka krewna sędziego, opiekunka Zosi, typ damy modnej, kokietuje Tadeusza, Hrabiego i Asesora, wychodzi za Rejenta. Zwraca uwagę urodą i zbyt wykwintnym ubiorem oraz zachowaniem. To kobieta dojrzała o kruczych włosach, ciemnych oczach, bladej cerze. Potrafi prowadzić rozmowy o literaturze, muzyce i malarstwie.
· Tadeusz – syn Jacka Soplicy, jest patriotą i demokratą, wydaje decyzję o uwłaszczeniu chłopów, pobiera nauki poza Soplicowem, charakteryzuje go porywczy temperament, zostaje żołnierzem Napoleońskim, reprezentuje, młode pokolenie szlacheckie