1.Wykres przedstawia zachorowalność na miażdżycę w jednym z dużych miast.Korzystając z wykresu,odpowiedz na pytania.(wykres w załączniku)
a.Od którego roku utrzymuje się stały wzrost zachorowań?
b.W którym roku liczba zachorowań była najmniejsza??
c.Jakie zauważasz tendencje w latach 1980-2005??

2.Obok zdań zawierających prawdziwe informacje wpisz literę P, a obok zawierających fałszywe informacje literę - F.

a.Bardzo wyraźnie podwyższona liczba krwinek białych może wskazywać na istnienie stanu zapalnego w organizmie.
b.Nadciśnienie tętnicze występuje wyłącznie u ludzi w podeszłym wieku.
c.W wyniku przerwania żyły dochodzi do krwotoku , a w wypadku krwotoku zewnętrznego krew płynie powoli i ma jasne zabarwienie.
d.Krwotok tętniczy jest niebezpieczny, ponieważ prowadzi do utraty dużej ilości krwi w bardzo krótkim czasie.

1

Odpowiedzi

2009-12-07T16:56:25+01:00
1.
a. od roku 1990
b. w 1980
c. ---

2.
a. P
b. F
c. F
d. P
125 2 125