Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-07T17:10:05+01:00
Alkany to węglowodory cząteczkowe o budowie łańcuchowej, są bardzo lotne, lżejsze od powietrza, rozpuszczają się w rozpuszczalnikach organicznych (ale nie w wodzie), są łatwopalne.ulegaja reakcji spalania całkowitego, połspalania i niecałkowitego.

Własciwości metanu
gaz, bezbarwny,bezwonny,lzejszy od powietrza, nierozpuszczalny w wodzie, alkan, mało aktywny chemicznie

Zastosowanie
stosowany w kuchenkach gazowych, instalacjach gazowych, w piecach gazowych.

Zastosowanie propangutanu ( nie wiem)

benzyna-jeden z głównych rodzajów paliwa stosowanego do napędu samochodów itp
stany skupienia alkanów-W zależności od temperatury oraz ciśnienia każdy z alkanów może być gazem, cieczą lub ciałem stałym.