1. Na równi pochyłej stoi skrzynia o masie 100 kg.
A.Nacisk skrzyni na równie wynosi 1000N.
B.Siła ciężkości i siła sprężystości działające na siłę równoważą się.

Wybierz odpowiedź:
a. obydwa prawdziwe
b. prawdziwe tylko A
c. obydwa fałszywe
d. prawdziwe tylko B

2. Ze stwierdzenia, że przyspieszenie ciał wynosi 0, wynika, że na pewno nie działają na to ciało żadne siły:

a. Prawda
b. Fałsz

3. Na stole leży klocek. Przyłożono do niego poziome siły o wartościach 3N i 4N.
A. Wartość siły wypadkowej może wynosić 7N i 1N.
B. Wartość siły wypadkowej może wynosić 5N.

a. oba fałszywe
b. prawdziwe tylko A
c. obydwa prawdziwe
d. prawdziwe tylko B

1

Odpowiedzi

2009-12-07T17:00:42+01:00