Zadanie 1 wykonaj mnożenie i zredukuj wyrazy podobne.
1) (x-3)(x+5)
2) (2x-5)(x-6)
3) (-x+4)(x+7)
4) (x+8)(x+2)
5) (-2x+5)(-x+1)
6) (x-4)(x-7)
7) (2x-3)(2x+8)
8) (3x-5)(2x-7)
9) (4x-1)(3x+2)
10) (3x+5)(x-7)
11) (-6x-6)(x+2)
12) (-7x-4)(x-2)
Proszę o szybką odpowiedź to na jutro...;D
DAM NAJLEPSZY:))

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T17:10:10+01:00
1
=x²+5x-3x+15=x²+2x+15
2
=2x²-12x-5x+30=2x²-17x+30
3
=-x²-7x+4x+28=-x²-3x+28
4
=x²+2x+8x+16=x²+10x+16
5
=2x²-2x-5x+5=2x²-7x+5
6
=x²-7x-4x+28=x²-11x+28
7
=4x²+16x-6x-24=4x²+10x-24
8
=6x²-21x-10x+35=6x²-31x+35
9
=12x²+8x-3x-2=12x²+5x-2
10
=3x²-21x+5x-35=3x²-16x-35
11
=-6x²-12x-6x-12=-6x²-18x-12
12
=-7x²+14x-4x+8=-7x²+10x+8
1 5 1
2009-12-07T17:11:58+01:00
1) x² + 5x - 3x - 15 = x² + 2x - 15
2) 2x² - 12x - 5x + 30 = 2x² - 17x +30
3) (-x+4)(x+7) = -x² - 7x + 4x + 28 = -x² - 3x + 28
4) (x+8)(x+2) = x² + 2x + 8x + 16 = x² + 10 x + 16
5) (-2x+5)(-x+1) = 2x² - 2x - 5x +5 = -2x²- 7x + 5
6) (x-4)(x-7) = x²- 7x - 4x + 28 = x² - 11x + 28
7) (2x-3)(2x+8) = 4x² + 16x - 6x - 24 = 4x² + 10x - 24
8) (3x-5)(2x-7) = 6x²- 21x - 10x + 35 = 6x² - 31x + 35
9) (4x-1)(3x+2) = 12x² + 8x - 3x - 2 = 12x² + 5x - 2
10) (3x+5)(x-7) = 3x² - 21x + 5x - 35 = 3x² - 16x - 35
11) (-6x-6)(x+2) = -6x² - 12x - 6x - 12 = -6x²- 18x - 12
12) (-7x-4)(x-2) = -7x² + 14x - 4x + 8 = -7x² + 10x + 8
1 5 1