Odpowiedzi

2009-12-07T17:08:10+01:00
1. Wzór na pole wycinka koła to:
S = πrl.
Szukamy: l
Wiadomo, że S = 4π. Żeby wyznaczyć l potrzebujemy jeszcze znać R.

Otóż z proporcjo możemy wyznaczyć pole całego koła:
4π - 40°
Sk - 360°
Zatem Sk = (4π*360) / 40 = 36π.
Sk = πR² => R = PIERWIASTEK(Sk/π) = PIERWIASTEK(36) = 6

Policzymyliśmy promień naszego koła.

Zatem przekształcamy wzorek:
S = πrl => l = S / (πr)
l = 4π / 6π = 2/3
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T17:07:52+01:00
Skoro jest to wycinek o miarze 40 i ma 4πcm² to całe koło ma:
360:40 = 9

9*4πcm² = 36πcm²

36πcm²=πr²/:π
36cm²=r²
r=6

obwód koła to: 2πr

a więc obwod tego koła to 12π

teraz trzeba policzyć 1/9 z tego
1/9*12π =1 i 1/3π
2009-12-07T17:09:39+01:00
40° - 4π cm ²
360°- 36π cm ²

r= ?


36πcm ²= πr ² | : π
36cm ²= r ² | √
6=r


⁴⁰/₃₆₀ 2πr cm
⁴⁰/₃₆₀ 2π6 cm
¹/₉ 12π cm
1⅓ π cm
w zaokrągleniu 3 ¹⁴/₇₅cm