Odpowiedzi

2009-12-07T17:41:35+01:00
Mr1= 50g masa roztworu początkowego
Cp1= 2% stężenie procentowe roztworu początkowego
m rozp. = 50g masa wody jaką dodaliśmy
Cp2=? obliczyć stężenie powstałego roztworu
Obliczam masę całego roztworu po dodaniu wod
mr2 = mr1 + m rozp. = 50 + 50 = 100

Następnie obliczam ze stężenie początkowego ilość czystej substancji
2g - 100g
x - 50
x= 1g

Ponieważ masa czystej substancji nie ulega zmianie łatwo obliczyć z definicji stężenia procentowego że nowe stężenie wynosi 1%. Wynika to z tego że na 100g roztworu przypada 1 gram czystej substancji, a stężenie % oblicza się właśnie z ilości czystej substancji przypadającej na 100 gram a ponieważ nowa masa roztworu wynosi 100 gram a masa czyst. subst. wynosi 1 to stęzenie wynosi 1%