Mógłby mi ktoś to sprawdzić? dam naj!

When I was a child, I was probably 4 years old, I went with my parents to a village in every Holiday. We rode to my great-grandmother’s village. There were flatting my great-grandmother with my two aunt and some of my cousins. I had many friends who was born in different times from a neighbouring house. I remember, that I love spending with them all my days. We always met in front of my great-grandmother’s house and planed what could we do. We often helpt our families at work, collected fruits and sunbathed if the weather was good.
I remember clearly a camp which we set up behind my great-grandmother’s house. First me and my friends’ family were gathered and then adults struck the light. After they started backing sausage and potatoes which was prepared before. After all of us finished eating we started singing and dancing around the fire. W had a great time till to the midnight. When the midnight was closer the adults decomposed tents. Everyone was so tired and fall asleep so fast. On the nest day everybody helpt at cleaning.
Unfortunately, my great-grandmother sold the house one or two years later.

3

Odpowiedzi

2009-12-07T17:02:55+01:00
Jest bardzo dobrze napisane, gratuluje
2009-12-07T17:06:29+01:00
Hej.!
według mnie to jest świetna praca, i nie widze tu specjalnie jakiś błędów.
Tylko, żę po sprawdzeniu w słowniku i po przetłumaczeniu są jakieś małe błędy:

Kiedy byłem dzieckiem, byłem chyba 4 roku życia, pojechałem z rodzicami do małej wioski w każdy urlop. Jechaliśmy do mojej prababci na wsi. Nie było gniecenia mojej prababki z moich dwóch ciotki i niektórzy z moich kuzynów. Miałem wielu przyjaciół, który byłUrodził się w różnym czasie z sąsiedniego domu. Pamiętam, że kocham wydatków z nimi wszystkie moje dni. Zawsze spełnione przed moim prababci domu, starte, co możemy zrobić. Często helpt nasze rodziny w miejscu pracy, zebrane owoce i słońcekąpać gdy pogoda była dobra. Pamiętam wyraźnie obozu, który utworzyliśmy za moją prababci domu. Najpierw mnie i rodziny moich znajomych "zostały zebrane, a następnie uderzył dorosłych światła. Po zaczęli podkład kiełbaski i ziemniaki, które było prepared wcześniej. Po nas wszystkich zakończeniu posiłku zaczęliśmy śpiewać i tańczyć wokół ognia. W świetnie się bawili, aż do północy. Po północy był bliższy dorosłych rozłożyć namiot. To był tak zmęczony i zasnąć tak szybko. Na gniazdo day helpt wszyscy na sprzątanie. Niestety, moja prababka sprzedał dom jedno lub dwa lata później.


np. day helpt??ale ogólnie to świetna praca.!:)
pzdr:)
2009-12-07T17:33:49+01:00