Invent a club. Use one of the names from the box or your own idea. (art club,basketball club,book club,computer club,dance club,gymnastics club music club, photography club,running club,) Make notes about your club. Use the table help you. (name of club,when it meets,where it meets,what they do,who to phone,phone number,website)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T17:04:17+01:00
Wymyślają klub. Używają jedżę z nazw (imiona) od skrzynki (kabina) albo waszej własnej idei. (sztuka (artystyczny) klub (zespalać),koszykówka (koszykowny) klub (zespalać),książkowy klub,klub komputera,taniec (tańczyć) klub (zespalać),gimnastyka klubu muzyki klub (zespalać), *photography* klub (zespalać),biegnący (przesuwający się; bieganie; przesuwanie się) klub (zespalać),) Wyrabiają uwagi o waszym klubie. Użycie tablica (stół) pomagają wam. (imię (nazwa; wyznaczać; nazywać; w imieniu) klubu,kiedy to spotyka (wykonuje; napotyka),gdzie to spotyka (wykonuje; napotyka),co one robi,kto (który) telefonują,numer telefonu,*website*)słownik www.translate.pl