Napisz wzory (lubn symbole chemiczne) oraz nazwy substancji oznaczonych literami: A, B, C, D. Napisz równania pięciu reakcji chemicznych, której przedstawia chemograf.

Mg + A -------> C + B
Mg + O² ------> C
O² + B --------> A
C + A --------> D
D ---------> Mg²+ + 2OH-

Dziękujee ;* :)

3

Odpowiedzi

2009-12-07T17:15:54+01:00
Mg + H2O-->MgO + H2 A-woda C-tlenek magnezu (II) B-wodór
2Mg + O2-->2MgO C-tlenek magnezu (II)
O2 + 2H2--> 2H2O B-wodór A-woda
MgO + H2O--> Mg(OH)2
Mg(OH)2-->Mg2+ + 2OH- D-wodorotlenek magnezu
39 4 39
2009-12-07T17:18:17+01:00
Mg + H2O = MgO + H2
2Mg + O2 = 2MgO
O2 + 2H2 = 2 H2O
MgO + H2O = Mg(OH)2
Mg(OH)2 = Mg2+ + 2OH-
55 4 55
2009-12-07T17:19:18+01:00
1) Mg + H2O -> MgO + H2
2) Mg + O2 -> MgO
3) O2 + 2 H2 -> 2 H2O
4) MgO + H2O -> Mg(OH)2
5) Mg(OH)2 -> Mg2+ + 2 OH-

A to H2O
B to H2
C to MgO
D to Mg(OH)2
31 4 31