1...w którą strone będzie skierowana siła, jeśli pole magnetyczne za kartkę a proton w lewo


2... Wyprowadź wyrażenie na moment siły działającej na prostokątny obwód zamknięty z prądem w polu magnetycznym o indukcji B.

3.... Dwa ład. + i - (jedne z nich ma większą wartość ład.). W którym miejscu natężenie wypadkowe będzie równe zero(Zaznaczonych 5 punktów, 2 na symetralnej, 1 na odcinku łączącym 2 ład. 2 na tej samej prostej, ale niemiędzy nimi).


4.... Indukcja magnetyczna zmienia sie z predkoscia dB/dt=a [T/s]
Wytworzone w cewce o N zwojach i powierzchni A (kazdy zwoj) obejmujace pole magnetyczne sila elektromotoryczna wynosi ....?


5.... Narysowanie dwa ładunki dodatnie. Trzeba było narysować wektory natężenia pola elektr. w punkcie A( który był po lewej stronie pierwszego ładunku) i w punkcie B,który znajdował się na górze na symetralnej odcinka łączącego oba ładunki.


6....Były dwa ładunki q1 dodatni, q2 ujemny leżały na tej samej linii i należało zaznaczyć natężenie pola w punkcie który jest nad nimi i w punkcie który jest po stronie tego ładunku ujemnego, i zaznaczyc jaki bedzie chyba potencjał w punckie który który jest pod ładunkami

1

Odpowiedzi

2009-08-21T15:21:47+02:00