PILNE!!!!! Proszę o poprawne odpowiedzi!!

1. Ile owiec miał gospodarz w przypowieści o zagubionej owcy?
a) 50 b) 100
c) 150 d) 200

2. Co robi kobieta, która znalazła zagubiona drachmę?
a) kupuje za nią jedzenie b) zaprasza przyjaciółki i ucztuje
c) daje ją swoim dzieciom d) zanosi do świątyni na ofiarę

3. O kim mówi Jezus w przypowieści, gdy opisuje człowieka, który wziął należną mu część majątku i odszedł z domu?
a) syn posłuszny ojcu b) syn marnotrawny
c) mężczyzna, który odszedł od żony d) mężczyzna, który zostawił rodziców

4. Które słowa Jezusa są poprawne?
a) Kto w drobnej rzeczy jest niewierny, ten w wielkiej będzie wierny.
b) Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten w wielkiej nie będzie wierny.
c) Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny.
d) Kto w drobnej rzeczy jest niewierny, ten w wielkiej będzie uczciwy.

5. Kto popełnia cudzołóstwo?
a) Kto śpi w cudzym łożu b) Kto mieszka samotnie
c) Kto oddala żonę a bierze inną d) Kto bierze wolną kobietę za żonę

6. Jak miał na imię człowiek leżący u wejścia do pałacu bogacza?
a) Szaweł b) Ananiasz
c) Łazarz d) Symeon

7. Co ma zrobić człowieka, który jest powodem zgorszenia?
a) kamień młyński uwiązać sobie na szyi b) popełnić samobójstwo
c) naprawić swoje postępowanie d) nie przejmować się tym

8. Ilu trędowatych uzdrowił Jezus zmierzając do Jerozolimy?
a) 10 b) 12
c) 14 d) 16

9. Kto naprzykrzał się sędziemu, aby pomógł?
a) uboga wdowa b) ubogi wdowiec
c) uboga dziewczyna d) ubogi młodzieniec

10. Kto odszedł do domu usprawiedliwiony po modlitwie w świątyni?
a) faryzeusz b) celnik
c) uczeń Jezusa d) ubogi człowiek

11. Kto postawił Jezusowi pytanie: Co mam czynić ,aby osiągnąć życie wieczne?
a) ubogi mężczyzna b) faryzeusz
c) św. Piotr d) bogaty młodzieniec

12. Komu jest łatwiej przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego?
a) koniowi b) słoniowi
c) wielbłądowi d) krokodylowi

13. Kto siedział przy drodze do Jerycha i prosił o uzdrowienie?
a) dziecko b) niewidomy
c) uboga kobieta d) Łazarz

14. Kim był Zacheusz?
a) zwierzchnik celników b) zwierzchnik uczniów
c) zwierzchnik faryzeuszów d) zwierzchnik saduceuszów

15. Na jakim zwierzęciu Jezus wjeżdżał do Jerozolimy?
a) oślica b) oślę
c) wół d) wielbłąd

16. Jak krzyczeli uczniowie Jezusa, gdy wjeżdżał do Jerozolimy?
a) „Niech żyje Jezus z Nazaretu” b) „Błogosławiony król”
c) „Hosanna Synowi Dawida” d) „Na krzyż z nim”

17. Skąd Jezus powypędzał sprzedawców?
a) z synagogi b) z domu Szymona
c) z domu Łazarza d) ze świątyni

18. Co zrobili rolnicy z synem właściciela winnicy z przypowieści Jezusa?
a) zapłacili mu należność b) prosili o przebaczenie
c) schwytali i zabili d) ukradli mu pieniądze

19. Czy, według Jezusa, należy płacić podatek Cezarowi?
a) tak b) nie zawsze
c) nie d) raz na dwa lata

20. Kto twierdził, że nie ma zmartwychwstania?
a) faryzeusze b) saduceusze
c) zeloci d) uczeni w Piśmie

21. Kto postanowił wydać Jezusa arcykapłanom?
a) Juda Tadeusz b) Szymon Piotr
c) Tomasz d) Judasz Iskariota

22. Do jakiego sakramentu nawiązują słowa Chrystusa: „To czyńcie na moją pamiątkę”?
a) Chrztu świętego b) Namaszczenia chorych
c) Eucharystii d) Bierzmowania

23. Któremu z Apostołów Jezus przepowiedział, że się wyprze Mistrza?
a) Janowi b) Judaszowi
c) Piotrowi d) Jakubowi

24. W jaki sposób Judasz wydał Jezusa?
a) uścisk dłoni b) pocałunek
c) pokłon d) wskazanie ręką

25. Ile razy zaparł się Piotr Jezusa, zanim zapiał kogut?
a) dwa b) trzy
c) cztery d) pięć

26. Kogo uwolnili w zamian za Jezusa?
a) Bartłomieja b) Barabasza
c) Barnabę d) Barucha

27. Kto pomagał nieść krzyż Jezusowi?
a) Weronika b) Maryja
c) Apostoł Jan d) Szymon z Cyreny

28. O której godzinie mrok ogarnął cała ziemię?
a) pierwsza b) trzecia
c) szósta d) dziewiąta

29. O której godzinie Jezus umarł na krzyżu?
a) pierwsza b) trzecia
c) szósta d) dziewiąta

30. Kto udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa?
a) Józef z Nazaretu b) Józef z Arymatei
c) Józef z Jerozolimy d) Józef z Betsaidy

31. Co zobaczyły niewiasty, gdy przyszły do grobu w pierwszy dzień tygodnia?
a) żołnierzy pełniących straż b) Jezusa leżącego w grobie
c) pusty grób d) Apostołów wykradających ciało

32. Do jakiej miejscowości zmierzali uczniowie, gdy spotkali Jezusa?
a) Betlejem b) Emaus
c) Jerozolima d) Nazaret

2

Odpowiedzi

2015-11-19T08:58:40+01:00
1. Ile owiec miał gospodarz w przypowieści o zagubionej owcy?
 b) 100

2. Co robi kobieta, która znalazła zagubiona drachmę,?
b) zaprasza przyjaciółki i ucztuje

3. O kim mówi Jezus w przypowieści, gdy opisuje człowieka, który wziął należną mu część majątku i odszedł z domu?
 b) syn marnotrawny

4. Które słowa Jezusa są poprawne?
c) Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny.

5. Kto popełnia cudzołóstwo?
c) Kto oddala żonę a bierze inną

6. Jak miał na imię człowiek leżący u wejścia do pałacu bogacza?
c) Łazarz 

7. Co ma zrobić człowieka, który jest powodem zgorszenia?
a) kamień młyński uwiązać sobie na szyi 

8. Ilu trędowatych uzdrowił Jezus zmierzając do Jerozolimy?
a) 10 

9. Kto naprzykrzał się sędziemu, aby pomógł?
a) uboga wdowa 

10. Kto odszedł do domu usprawiedliwiony po modlitwie w świątyni?
 b) celnik


11. Kto postawił Jezusowi pytanie: Co mam czynić , aby osiągnąć życie wieczne?
 d) bogaty młodzieniec

12. Komu jest łatwiej przejść przez ucho igielne , niż bogatemu wejść do królestwa Bożego?
c) wielbłądowi 

13. Kto siedział przy drodze do Jerycha i prosił o uzdrowienie?
 b) niewidomy

14. Kim był Zacheusz?
a) zwierzchnik celników 

15. Na jakim zwierzęciu Jezus wjeżdżał do Jerozolimy?
 b) oślę

16. Jak krzyczeli uczniowie Jezusa, gdy wjeżdżał do Jerozolimy?
c) „Hosanna Synowi Dawida” 

17. Skąd Jezus powypędzał sprzedawców?
d) ze świątyni

18. Co zrobili rolnicy z synem właściciela winnicy z przypowieści Jezusa?
c) schwytali i zabili 

19. Czy, według Jezusa, należy płacić podatek Cezarowi?
a) tak 

20. Kto twierdził, że nie ma zmartwychwstania?
 b) saduceusze

21. Kto postanowił wydać Jezusa arcykapłanom?
 d) ,Judasz Iskariota

22. Do jakiego sakramentu nawiązują słowa Chrystusa: „To czyńcie na moją pamiątkę”"?
c) Eucharystii 

23. Któremu z Apostołów Jezus przepowiedział, że się wyprze Mistrza?
c) Piotrowi 

24. W jaki sposób Judasz wydał Jezusa?
 b) pocałunek

25. Ile razy zaparł się Piotr Jezusa, zanim zapiał kogut,?
 b) trzy

26. Kogo uwolnili w zamian za Jezusa?
b) Barabasza


27. Kto pomagał nieść krzyż Jezusowi?
 d) Szymon z Cyreny

28. O której godzinie mrok ogarnął cała ziemię?
c) szósta

29. O której godzinie Jezus umarł na krzyżu?
 d) dziewiąta

30. Kto udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa?
b) Józef z Arymatei

31. Co zobaczyły niewiasty, gdy przyszły do grobu w pierwszy dzień tygodnia?
c) pusty grób 

32. Do jakiej miejscowości zmierzali uczniowie, gdy spotkali Jezusa?
 b) Emaus
 


1 4 1
2015-11-19T09:06:03+01:00
1.
 b) 100

2. Co robi kobieta, która znalazła zagubiona drachmę?
b) zaprasza przyjaciółki i ucztuje

3. O kim mówi Jezus w przypowieści, gdy opisuje człowieka, który wziął należną mu część majątku i odszedł z domu?
 b) syn marnotrawny

4. Które słowa Jezusa są poprawne?
c) Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny.


5. Kto popełnia cudzołóstwo?
c) Kto oddala żonę a bierze inną

6. Jak miał na imię człowiek leżący u wejścia do pałacu bogacza?
c) Łazarz 

7. Co ma zrobić człowieka, który jest powodem zgorszenia?
a) kamień młyński uwiązać sobie na szyi 

8. Ilu trędowatych uzdrowił Jezus zmierzając do Jerozolimy?
a) 10 

9. Kto naprzykrzał się sędziemu, aby pomógł?
a) uboga wdowa. 


10. Kto odszedł do domu usprawiedliwiony po modlitwie w świątyni?
 b) celnik


11. Kto postawił Jezusowi pytanie: Co mam czynić ,aby osiągnąć życie wieczne?
 d) bogaty młodzieniec


12. Komu jest łatwiej przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego?
c) wielbłądowi 

13. Kto siedział przy drodze do Jerycha i prosił o uzdrowienie?
 b) niewidomy

14. Kim był Zacheusz?
a) zwierzchnik celników 

15. Na jakim zwierzęciu Jezus wjeżdżał do Jerozolimy?
 b) oślę


16. Jak krzyczeli uczniowie Jezusa, gdy wjeżdżał do Jerozolimy?
c) „Hosanna Synowi Dawida”


17. Skąd Jezus powypędzał sprzedawców?
d) ze świątyni


18. Co zrobili rolnicy z synem właściciela winnicy z przypowieści Jezusa?
c) schwytali i zabili


19. Czy, według Jezusa, należy płacić podatek Cezarowi?
a) tak


20. Kto twierdził, że nie ma zmartwychwstania?
 b) saduceusze


21. Kto postanowił wydać Jezusa arcykapłanom?
 d) ,Judasz Iskariota

22. Do jakiego sakramentu nawiązują słowa Chrystusa: „To czyńcie na moją pamiątkę”?
c) Eucharystii 23. Któremu z Apostołów Jezus przepowiedział, że się wyprze Mistrza?
c) Piotrowi


24. W jaki sposób Judasz wydał Jezusa?
 b) pocałunek


25. Ile razy zaparł się Piotr Jezusa, zanim zapiał kogut,?
 b) trzy


26. Kogo uwolnili w zamian za Jezusa?
b) Barabasza
.


27. Kto pomagał nieść krzyż Jezusowi?
 d) Szymon z Cyreny.

28. O której godzinie mrok ogarnął cała ziemię?
c) szósta


29. O której godzinie Jezus umarł na krzyżu?
 d) dziewiąta


30. Kto udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa?
b) Józef z Arymatei


31. Co zobaczyły niewiasty, gdy przyszły do grobu w pierwszy dzień tygodnia?
c) pusty grób 32. Do jakiej miejscowości zmierzali uczniowie, gdy spotkali Jezusa?
 b) Emaus1 5 1