Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-08T09:31:14+01:00
Podstawy planowania i organizowania działań:
-sporządzanie planu,
-stawianie zadań do wykonania,
-opracowanie i przedstawienie meldunku sytuacyjnego.
Rola jednostki w kształtowaniu bezpieczeństwa własnego i społecznego:
- sytuacje kryminogenne, umiejętność ich unikania,
- zjawiska patologiczne występujące wśród dzieci i młodzieży,
- zachowania w kształtowaniu bezpieczeństwa.
Obrona cywilna:
-cel, zadania i organizacja,
-ochrona ludności, zwierząt, żywności i dóbr materialnych w ramach
powszechnej samoobrony,
-sposoby alarmowania ludności,
-zachowanie się podczas ewakuacji,
- znaki i barwy bezpieczeństwa.
Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła, przeciwdziałanie ich powstawaniu, zasady
postępowania w przypadku ich wystąpienia i po ich ustąpieniu:
-zagrożenia biologiczne i chemiczne ,
-zagrożenia radiacyjne,
-zagrożenia powodziowe i zatopienia,
-zagrożenia pożarowe, posługiwanie się podręcznym sprzętem przeciwpożarowym,
-zagrożenia ekologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń lokalnych.
1 5 1