Do podanych punktów dodaj podpunkty: Dawid i Goliat.
1.Wroński w teczce Kucharzewskiego.
2.Reakcja szkolnej społeczności na przybycie niezwykłej pary.
3.łekcja francuskiego.
4.Początek przyjaźni.
5.Lekcje łaciny.
6.Przyjażń Dawida i Goliata.

1

Odpowiedzi

2009-12-29T12:49:47+01:00
1.Wroński w teczce Kucharzewskiego.
2.Reakcja szkolnej społeczności na przybycie niezwykłej pary.
3.łekcja francuskiego.
a)porazka Kucharzewskiego - Goliata,
b)"tryiumf" Wrońskiego- Dawida
c) konkluzja profesora.
4.Początek przyjaźni.
a) wolna godzina uczniów
b) propozycja pomocy
c)nauka wierszyka
5.Lekcje łaciny.
a) płyność w odpowiadaniu Kucharzewskiego
b)zdziwienie profesora
c)nagroda dla goliata
6.Przyjażń Dawida i Goliata.