Przekrój ostrosłupa prawidłowego czworokątnego płaszczyzną przechodząco przez wierzchołek ostrosłupa i prostopadłą do podstway jest:
A. trójkątem równobocznym
B. trójkatem równoramiennym
C. trójkatem prostokątnym
D.trójkątem różnobocznym

1

Odpowiedzi

2009-12-07T17:12:25+01:00