Oblicz objętości ostrosłupów prostych o wysokości H=12 cm i podstawie wskazanej w podpunkcie(zadanie ma zawierać:dane,szukane,wzory,obliczenie,odpowiedź słowną)
a) Kwadrat o boku a=4,5cm
b) Prostokąt o bokach a=6,5cm b-1,4cm
c) Trójkąt równoboczny o boku a=6cm
d) Romb o przekątnych d1 = 4cm, d2 = 6,4cm
e) Trapez o podstawach a=8cm b=6cm i wysokości h=5cm.

Bardzo proszę o pomoc przy tym zadaniu!

1

Odpowiedzi

2009-08-19T19:37:33+02:00
Objętość ostrosłupa wyraża się wzorem V=1/3P*H, gdzie P jest polem podstawy.
Dane masz podane w każdym podpunkcie. Odpowiedź tworzysz na podstawie podpunktu.

a) P = a² = 4,5cm * 4,5cm = 20,25cm²
V = 20,25cm² * 12cm/3 = 81cm³

b) P = a * b = 6,5cm * 1,4cm = 9,1cm²
V= 9,1cm² * 12cm/3 = 36,4cm³

c) P = a²√3 /4 = 36√3cm²/4 = 9√3cm²
V = 9√3cm² * 12cm/3 =36√3cm³ ~62,28cm³ (przyjmująć, że √3 = 1,73)

d) P = d₁ * d₂/2 = 4cm * 6,4cm/2 = 12,8cm²
V = 12,8cm² * 12cm /3 = 51,2cm³

e) P = (a+b) * h /2 = (8cm+6cm)*5cm /2 = 35cm²
V = 35cm² * 12cm /3 = 140cm³