1.podgrzewając metalowy pierścień o masie 20 dag i temperaturze początkowej 20*C dostarczono mu 385 J ciepła.pierścień osiągnął temperaturę 30*C.Z jakiego matalu był wykonany?
2.wodę o masie 2 kg i temperaturze 20*C ogrzano,dostarczając 42 kj ciepła.oblicz temperaturę końcową wody?
3.o ile stopni ogrzeje się 10 kg wody o temperaturze30*C,jeżeli wrzucisz do niej 1kg ołowiu ogrzanego do temperatury 300*C?pomiń straty ciepła

pomuście mii

1

Odpowiedzi

2009-08-21T08:15:30+02:00
Zad1
m₁=0,2kg
t₁=20⁰C
Q=385J
t₂=30⁰C
c=?
Q=mcΔt(wzór na ciepło) c=Q/mΔt,podstawiamy liczby i obliczamy ciepło właściwe c=192,5J/kg⁰C
zad2.Korzystamy z tego samego wzoru tylko rozpisujemyΔt=t₂-t₁
Q=mc(t₂-t₁),dzielimy przez mc
Q/mc=t₂-t₁,t₂=Q/mc+t₁,podstawiamy liczby ,t₂=25⁰C
zad3.ten sam wzór,tylko mamy tzw bilans cieplny
Q₁=Q₂
Q₁=m₁c₁(t₃-t₁),Q₂=m₂c₂(t₂-t₃),t₃ jest temperaturą końcową
m₁c₁t₃-m₁c₁t₁=m₂c₂t₂-m₂c₂t₃
m₁c₁t₃+m₂c₂t₃=m₂c₂t₂+m₁c₁t₁
t₃(m₁c₁+m₂c₂)=m₂c₂t₂+m₁c₁t₁i dzielimy przez nawias,podstawiamy liczby,obliczamy t₃=30,8⁰C
Δt=0,8⁰C
3 3 3