Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T17:38:33+01:00
Mój sen był bardzo niesamowity i zupełnie nieprawdopodobny. Byłam jak zwykle w szkole, na nudnej lekcji matematyki. Nagle pani zaczęła tańczyć i śpiewać, aż uszy nas bolały. Powiedziała że matematyka jest głupia i żebyśmy się jej nie uczyli. Wszystkich nas rozśmieszyła. Nie mogliśmy uwierzyć że to się zdarzyło naprawdę. Później po lekcjach nauczyciele zorganizowali imprezę, taką zamkniętą. Tylko dla nauczycieli. Ja z koleżankami czyli Moniką, Magdą i Wiolą poszłyśmy na miasto. Było już ciemno. Nie miałyśmy co robić więc krążyłyśmy wkoło parku. nagle usłyszałyśmy w krzakach jakieś szepty. Zajrzałyśmy tam i okazało się że był tam Robert Pattinson. Mówił żebyśmy nie mówiły nikomu że tam jest. Ukrywał się on przed policją, która ściga go za obrażenie reżysera kretynem. Ja postanowiłam że go zaproszę do mojego domu. Zrobiłyśmy zdjęcia i dał nam autografy. Później tak sobie uświadomiłam że on przecież mówił po Polsku. Skąd w ogóle wziął się w moim kraju. Gdy wróciłam do pokoju gdzie wszyscy śmiali się i słuchali Roberta, nikogo nie było. Jakby rozpłynęli się w powietrzu. Usłyszałam coś za oknem. Wyszłam przed dom i usłyszałam jakieś krzyki. Bardzo się wystraszyłam, nie wiedziałam co się dzieje. Pełno strasznych myśli przychodziło mi do głowy. Gdy podeszłam dalej próbowałam spostrzec cóż się dzieje, lecz ktoś mnie z tyłu za ramie złapał i ... obudził mnie budzik. :)))


My dream was very amazing and totally incredible. I was as usual at school, boring math class. Suddenly, you began to dance and sing until our ears hurt. She said that math is stupid and we should not teach it. All of us laugh. We could not believe it really happened. Then after school teachers organized events, such closed. Just for teachers. I am with her friends or Monika, Magda and Viola went to the city. It was already dark. Not what we had to do so We went around the park. suddenly we heard some whispers in the bushes. There and watched it turned out that he was Robert Pattinson. He told us not to speak to anyone about it. He hid from the police, who prosecute him for the offense director moron. I decided that I will invite him to my house. We did gave us pictures and autographs. Later, as you realized yet that he spoke Polish. Where ever he is in my country. When I returned to the room where we all laughed and listened to Robert, no one was there. If dissolved in air. I heard something outside. I left the house and I heard some screams. I was very frightened, I did not know what was happening. Full of terrible thoughts came to my head. When I approached further tried to discern what was happening, but somebody behind me, grabbed the frame and ... alarm clock woke me up. :)))

Oczywiście to jest zmyślony sen :)))
2009-12-07T19:41:54+01:00
I dreamed that I was the queen and the prince was to have its own very well we had a girl named Anna, one day kidnapped and killed her was the funeral was sad, I heard just like my mother raised me.

tlumaczneie

śnilo mi się że byłam królową i mialam wlasnego księcia bylo nam bardzo dobrze mieliśmy dziewczynke o imieniu Anna pewnego dnia porwano ją i zabito byl pogrzeb i bylo smutno uslyszalam tylko jak mama mnie budziła.