Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T12:11:40+01:00
- drogi, skomplikowany i czasochłonny proces rejestracji,
- duże wymagania formalne dotyczące działalności spółki,
- konieczność prowadzenia pełnej księgowości,
- konieczność zatrudniania specjalistycznej obsługi prawnej, finansowej i zarządczej,
- brak wpływu na działalność spółki przez mniejszych udziałowców
skomplikowany proces likwidacji.
Koszty aktu notarialnego, wpisu do rejestru handlowego i jego ogłoszenia
Statut spółki akcyjnej wymaga formy aktu notarialnego, za który się płaci według taksy notarialnej. Dodatkowo od statutu należy zapłacić podatek od czynności cywilno-prawnych w wysokości do 1% wartości kapitału zakładowego (im większy tym relatywnie mniejszy podatek). Spółka akcyjna podlega wpisowi do rejestru handlowego w sądzie (koszt 1000 zł). Wpis ten podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (odpowiednio 500 zł).
· Wysoki kapitał zakładowy
Spółka akcyjna wymaga kapitału zakładowego na poziomie przynajmniej 500 000 zł.
· Wymóg prowadzenia pełnej księgowości i badania sprawozdań
Spółka akcyjna wymaga prowadzenia księgowości w pełnym zakresie i badania sprawozdań finansowych.
· Podwójne opodatkowanie dochodów
2 5 2