Odpowiedzi

2009-12-07T17:21:50+01:00
1 w wyniku działania człowieka : wylewanie ścieków do rzek, spaliny samochodowa , wyrzucanie śmieci do lasów, palenie ich,
smog z fabryk


2 tlen azot dwutlenek wegla gazy szlachetne (wodór nie jestem pewna)
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T17:26:48+01:00
1.Źródła naturalne:
- wybuchy wulkanów,
-erozja wietrzna skał,
- pożary lasów i stepów,
- pył kosmiczny,
- niektóre procesy biologiczne.
W wyniku działania człowieka:
-chemiczna konwersja paliw,
- wydobycie i transport surowców,
- przemysł chemiczny,
- przemysł rafineryjny,
- przemysł metalurgiczny,
- cementownie,
- składowiska surowców i odpadów,
- motoryzacja.

2.azot, tlen,argon, hel, neon, krypton i ksenon,wodór,metan,wodę, w postaci pary wodnej, dwutlenek węgla, dwutlenek siarki oraz tlenki azotu, tlen,argon,
5 4 5