Odpowiedzi

2009-12-07T17:27:36+01:00
SOFOKLES- był politykiem, dowódcą wojskowym i kapłanem. Jego działalność polityczna i praca twórcza przypadają na okres pomiędzy twórczością Ajschylosa a życiem Eurypidesa.
Zarówno za życia jak i po śmierci był czczony przez współobywateli jak bohater.
Data i miejsce urodzenia: 496 p.n.e. w Kolonos
Data i miejsce śmierci: 406 p.n.e. w Atenach
Narodowość :grecka
Styl :anty
FIDIASZ-rzeźbiarz grecki, uważany za najwybitniejszego przedstawiciela greckiej rzeźby starożytnej okresu klasycznego.
MYRON-jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy greckich, tworzący w latach 480-445 p.n.e.. Był obywatelem Aten, mimo że urodził się w Eleuteraj (Beocja). Rzeźby i sztuki odlewu uczył się u Ageladasa. Do dnia dzisiejszego zachowały się w postaci rzymskich kopii dwa dzieła Myrona: Dyskobol i Atena i Marsjasz, o pozostałych wiemy dzięki przekazom poetów starożytności. Myron był mistrzem rzeźby realistycznej, dynamicznej i perfekcyjnej technicznie.
27 1 27
2009-12-07T17:37:04+01:00
Sofokles-496- 406 p. n. e. trageciopisarz, brał udział politycznym aten. Napisał około 90 tragedii i 30 dramatów satyrowych.zachowało sie tylko 7 tragedi.W wieku 16 lat wybrany do chóru chłopców.Tak więc młody Grek uczył się muzyki, tańca, gimnastyki, poznawał twórczość wielkich poetów.Zarówno za życia jak i po śmierci był czczony przez współobywateli.

Fidiasz- rzeźbiarz grecki(ok. 490 p.n.e. - po 432 p.n.e.),Zajmował niezwykłą dla artysty pozycję przyjaciela ateńskiego stratega.Wielkość talentu Fidiasza przejawia się w mistrzowskim łączeniu różnych dyscyplin artystycznych oraz w umiejętności organizowania pracy zespołowej (z malarzami, brązownikami itp.). Wielka indywidualność artysty i jego szkoły wywarły decydujący wpływ na kierunek rozwoju rzeźby greckiej w V w.p.n.e. Jego słynne dzieła to Atena Partenos, Zeus Olimpijski .

Myron- 480-445 p.n.e..rzeźbiarz grecki.Był obywatelem Aten. Myron był mistrzem rzeźby realistycznej, dynamicznej i perfekcyjnej technicznie.Słynne były również Myrona wizerunki zwierząt, zachwyt wzbudzała Jałówka na Akropolu.Do dnia dzisiejszego zachowały się w postaci rzymskich kopii dwa dzieła Myrona: Dyskobol i Atena i Marsjasz,
40 1 40