…………………………………………………………………………
SPOTKANIE ZE SŁOWEM BOŻYM
--> 1 Kor 12, 12-31 Kościół jednym nadprzyrodzonym Ciałem Chrystusa:
liczne członki, jedno ciało
1. Jaka jest główna myśl tego fragmentu?
2. Co święty Paweł mówi o słabych członkach Kościoła?
3. Za sprawą czyjego działania możemy stawać się w Kościele
jednym Ciałem?
4. Jakie posługi zostały wymienione przez świętego Pawła w tym
fragmencie?
5. Co dla nas, należących do Kościoła, oznacza ukazanie jego różnorodności?
6. Czy odnalazłeś swoje miejsce w Kościele?

--> Dz 2, 42 Życie pierwotnego Kościoła
7. Jakie cztery elementy były niezwykle istotne dla rodzącego się
Kościoła?
8. Czy kolejność wymienienia tych elementów ma jakieś znaczenie?
9. Czy we współczesnym Kościele dostrzegasz obecność tych elementów?
W jaki sposób?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T22:37:04+01:00
1 Kościół składa się z wielu wyznawców, ale tworzy jedną współdziałającą całość wszyscy są sobie potrzebni i równi wobec siebie w wierze którą przyjęli.
2 mówi iż są to członki (osoby) wymagające szczególnej czci, opieki i jako takie są właśnie potrzebne całej wspólnocie.
3 czynnikiem scalającym nas w jeden "organizm" jest Duch Święty, który pogłębia w nas wiarę i darzy swą mocą.
4 Apostołowie, prorocy, nauczycieli, cudotwórców, uzdrowiciele, pomocników, zarządzających, mówców.
5 Mówi ono iż każdy z nas jest potrzebny ale też że powinien sumiennie wypełniać swoje powołanie tak aby ciało koscioła mogło prawidłowo funkcjonować.
6 najlepiej jeśli odpowiesz sama;p (np działam w wolontariacie, służbie liturgicznej, albo prozaicznie: pomagam w domu dbam o rodzeństwoitp)1
- wspólne nabożeństwa, modlitwy
- cuda apostołów
- ubóstwo i wspólne dobra materialne
- wspólna egzystencja
2
najpierw zostały wymienione elementy życia duchowego potem materialnego
3 Jesteśmy wspólnotą eucharystyczną, mamy wspólne obrzędy, często organizowane są zbiórki i akcje pomocy biednym wyznawcom, żyjemy zwykle w pewnego rodzaju wspólnotach gdzie pomagamy sobie na wzajem i w szczególny sposób czcimy objawienia mocy bożej np cudowne uzdrowienia.