Odpowiedzi

2009-12-07T17:30:09+01:00
Karol Wielki był najwybitniejszym władcą Franków, pochodzącym z dynastii Karolingów.

Od 768 roku był królem a od 800 roku cesarzem.

- ugoda z Janem Luksemburskim
- pokój kaliski z Zakonem Krzyżackim
- wzmocnienie wpływów na Pomorzu Zachodnim
- opanowanie większości Rusi Halicko-Wołyńskiej
- rozwój osadnictwa miast i wsi
- budowa sieci zamków obronnych
- rozwój rzemiosła i handlu
- podporządkowanie Koronie Mazowsza
- kodyfikacja prawa w postaci statutów wiślickich i piotrkowskich
- uporządkowanie systemu podatkowego
- przeprowadzenie reformy monetarnej
- reforma sądownictwa