Odpowiedzi

2009-08-21T09:01:01+02:00
2⅓+3,7=2⅓+3⁷/₁₀=2¹⁰/₃₀+3²¹/₃₀=5³¹/₃₀=6¹/₃₀
-2,5-(-1²/₉)=-2½+1²/₉=-2⁹/₁₈+1⁴/₁₈=-1⁵/₁₈
1,5:(-½)²-4=³/₂:¼-4=³/₂•4-4=6-4=2
5,3-4⅚=5³/₁₀-4⅚=5⁹/₃₀-4²⁵/₃₀=¹⁴/₃₀=⁷/₁₅
4⅓*(-1,5)=¹³/₃•(-³/₂)=-³⁹/₆=-¹³/₂=-6½
5-2,7*(-⅓)³=5-²⁷/₁₀•(-¹/₂₇)=5+0,1=5,1
-2,5+(-1⅙)=-⁵/₂-⁷/₆=-¹⁵/₆-⁷/₆=-²²/₆=-3⅔
-2,5:(-1⅓)= -⁵/₂:(-⁴/₃)=-⁵/₂•(-¾)=¹⁵/₈=1⅞
  • Użytkownik Zadane
2009-08-21T09:01:49+02:00
2⅓+3,7=2⅓+3⁷/₁₀=2¹⁰/₃₀+3²¹/₃₀=5³¹/₃₀=6¹/₃₀
-2,5-(-1²/₉)=-2½+1²/₉=-2⁹/₁₈+1⁴/₁₈=-1⁵/₁₈
1,5:(-½)²-4=³/₂:¼-4=³/₂•4-4=6-4=2
5,3-4⅚=5³/₁₀-4⅚=5⁹/₃₀-4²⁵/₃₀=¹⁴/₃₀=⁷/₁₅
4⅓*(-1,5)=¹³/₃•(-³/₂)=-³⁹/₆=-¹³/₂=-6½
5-2,7*(-⅓)³=5-²⁷/₁₀•(-¹/₂₇)=5+0,1=5,1
-2,5+(-1⅙)=-⁵/₂-⁷/₆=-¹⁵/₆-⁷/₆=-²²/₆=-3⅔
-2,5:(-1⅓)= -⁵/₂:(-⁴/₃)=-⁵/₂•(-¾)=¹⁵/₈=1⅞