1 . Niektóre dzikie zwierzęta mogą rozpędzić się do szybkości 72 km/h , którą uzyskują w ciągu 2 sekund od chwili startu. Oblicz przyspieszenie , z jakim poruszają się w czasie tych w dwóch sekund . Jaką drogę przebędą w tym czasie ?

2 . Oblicz drogę , jaką przebędzie ciało ruszające ruchem jednostajnie przyspieszonym w czasie t = 5s , jeżeli jego prędkość końcowa v=20 m/s . Z jakim przyspieszeniem poruszało się w tym czasie ?

3 . Oblicz wartość prędkości końcowej i przyspieszenie ciała ruszającego ruchem jednostajnie przyspieszonym , które w czasie t=10 s przebyło drogę s=100m.

4. Dziewczynka na ślizgawce osiągnęła prędkość o wartości 2m/s w czasie 5 sekund następnie zaczęła zwalniać i zatrzymała się po 3 sekundach.
a ) Jak daleko ujechała dziewczynka w ciągu pierwszych 5 sekund ?
b ) Oblicz , jaką drogę pokonała od startu do momentu zatrzymania.
c ) Oblicz jej przyspieszenie w ciągu pierwszych 5 sekund .

5.Łódź motorowa płynie pod prąd z prędkością o wartości 4 m/s , natomiast z prądem z prędkością o wartości 6 m /s . Oblicz wartość prędkości nurtu rzeki , jeżeli średnia wartość prędkości łodzi względem wody była taka sama w obie strony . Jaka była wartość prędkości łodzi?

6. Motocyklista przejechał 60 km ze średnią szybkością 20 m/s , a następnie 72 km z szybkością 54 km/h . Oblicz :
a ) w jakim czasie pokonał trasę.
b ) średnią szybkość na całej trasie.

7. Z Zakopanego do Gdańska wyjechały dwa samoloty . O godzinie 6:00 wyruszył samochód ciężarowy , poruszający się z szybkością 72 km/h później wyruszył samochód osobowy , poruszający sie z prędkością o wartości 09 km/h . Oblicz , po jakim czasie samochód osobowy dogoni samochód ciężarowy i jaką drogę przebędzie każdy z nich do tego momentu.

2

Odpowiedzi

2009-12-07T17:42:51+01:00
1zadanie V=72km/h=20m/s
t=?
a=V/t
a=20m/s/2s
a=10m/s²
s=a×t²/2
s=10m/s²×4s²/2
s=20m
2zadanie
V=20m/s
t=5s
s=a×t²/2
a=V/t
a=4m/s²
s=4×25/2
s=50m
3zadanie
t=10 s
s=100m.
a=2s/t²
a=2m/s²
V=a×t
v=20m/s
5 4 5
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T20:11:18+01:00
Zad.4
najpierw ruch jedn. przyspieszony
a=Δv/Δt
Δv=2m/s-0m/s=2m/s
Δt=5s
a=2m/s:5s=0,4 m/s²

S1=at²/2
S1=0,4 m/s²*(5s)²/2
S1=5 m

potem ruch jednostajny
v= 2m/s
t=10s
S2=vt
S2= 2m/s*10s
S2=20m

na końcu ruch jedn. opóźniony
a=Δv/Δt
Δv=2m/s
Δt=3s
a=2m/s:3s=2/3 m/s²

S3=at²/2
S3=2/3 m/s²*(3s)²/2
S3=3 m

Cała droga wynosi: 5m+20m+3m=28metrów

zad.5
v₁+v₂=6m/s łódka płynie z prądem
v₁-v₂=4m/s pod prąd
dodajemy stronami
2v₁=10m/s
v₁=5m/s
v₂=1m/s

zad.6
a) 20m/s = 72km/h
t₁ = s₁/V₁

t₂=s₂/V₂

Δt = t₁ + t₂ = 60km/ 72km/h + 72km/54km/h ≈ 0,83h + 1,3h ≈ 2,17h (ok.130minut)

b) Vśr = Δs/Δt = s₁+s₂/Δt = 132km/2,17h ≈ 61km/h
2 5 2