1.Oblicz,z,jaką siłą przyciąga cię Ziemia.
2.Chłopiec o masie 60 kg.Biegnąc z prędkością 5m/s, wskoczył do stojącej na wodzie łódki o masie 40kg?Z jaką prędkością odpłynie od brzegu chłopiec łódką?
3.Jaką prace wykonujesz, podnosząc swój plecak na wysokości 0,5m?Jakiego pomiary musisz dokonac?
4.na jaką wysokość należy podnieść cegłę o masie 2kg,aby jej energia potencjalna względem ziemi wynosła 0,2kJ?kamień spada z dachu w czasie 2 s.oblicz wysokość domu?
5.fala poprzeczna o długośći 120cm przesuwa sie po linie z prędkością 1m/s.oblicz okres i częstotliwości drgań linypmusccie mi to na poprawke

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-08-23T17:15:31+02:00
1.
F=mg,g=10m/s²,m-masa Twojego ciała
2.Korzystasz z zasady zachowania pędu
m₁v₁=(m₁+m₂)v
v=m₁v₁/m₁+m₂
v=3m/s
3.W=mgh.musisz zmierzyć masę plecaka
4.
E=mgh
h=E/mg
h=10m
h=gt²/2
h=20m
5.λ=vT
T=λ/v
T=1,2s
f=1/T
f=5/6Hz
1 5 1