1.Co oznacza imię Emanuel???
2.Do jakiego miasta udała się Maryja,aby odwiedzić Elżbiete?
3.Czyim synem nazywany jest Jezus wg nodowoelu u św.Marka?
4.Od czego rozpoczyna się Ewangelia św.Mateusza?
5.Jak zareagował Herod na nową wiesc o Narodzeniu Chrystusa?

3

Odpowiedzi

2009-12-07T17:36:25+01:00
1.Emmanuel - Symboliczne imię (z hebrajskiego 'immanu 'el - Bóg jest z nami), przypisywane przez proroka Izajasza chłopcu, którego królowi Achazowi miała urodzić młoda kobieta (Iz 7,14) w momencie poważnego zagrożenia dynastii. Od co najmniej II w. p.n.e. tradycja hebrajska interpretuje te wyjątkowe narodziny w sensie mesjańskim. Starożytność chrześcijańska natomiast odnosi te wyrocznie do Maryi i jej Syna, Jezusa (Mt 1,23), dziedzica tronu Dawidowego, i do definitywnej obecności Boga pośród ludzi (Mt 28,20).

W ikonografii wschodniochrześcijańskiej istnieje typ przedstawiania Chrystusa nazwany Emmanuel.
6 4 6
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T17:38:14+01:00
1. Mesjasz
2.Nazaret
3. Nie wiem
4.od rodowodu.
5.Chciał go zabić i pozabijał wszystkie dzieci.
5 4 5
2009-12-07T17:39:47+01:00
1.Emanuel oznacza- Bóg z Wami.
2.do Judy
5. wydał rozkaz zabicia wszystkich dzieci do drugiego roku życia
5 4 5