1. źródło wody o podwyższonej temperaturze - _ _ _ _ _ _ _ _ (8 liter)
2. pojedyncza, ogromna fala powstała na morzu wskutek wybuchu wulkanu lub trzęsienia ziemi - _ _ _ _ _ _ _ (7 liter)
3. obszar, z którego wody wpływają do jednej rzeki - _ _ _ _ _ _ _ _ (8 liter)
4. zawartość rozpuszczonych soliw jednostce objętości wody - _ _ _ _ _ _ _ _ _ (9 liter)
5. regularne wahania poziomu wody morskiejspowodowane przez przyciąganie Słońca, Księżyca i siłę odsierodkową - _ _ _ _ _ (5 liter)

1

Odpowiedzi

2009-08-22T15:33:16+02:00
1. cieplica
2. tsunami
3. dorzecze
4. zasolenie
5. pływy