1. wysoki stan wody rzece - _ _ _ _ _ _ _ _ _ (9 liter)
2. grudki lodowe wytworzone wskutek powtarzającego się tajania i zamrarzania śniegu - _ _ _ _ (4 litery)
3. obszar, z którego wody spływają do jednego morza lub jeziora - _ _ _ _ _ _ _ _ (8 liter)
4. zatrzymanie wody krążącej na Ziemi na pewien czas - _ _ _ _ _ _ _ _ (8 liter)

1

Odpowiedzi

2009-08-22T15:55:01+02:00
1. wezbranie
2. firn
3. zlewisko
4. retencja