Uzupełnij zdania poprawnymi formami liczebników wielowyrazowych głównych, porządkowych i zbiorowych.

W tym roku obchodzimy (478) czterysta siedemdziesiątą ósmą rocznicę urodzin Jana Kochanowskiego.

Ustalono, że trzeba będzie zapewnić nocleg (1377) .......................... pielgrzymom.

Połączyć nowoczesność z tradycją to hasło pod którym (1226) .................................... wystawców zaprezentowało swoje wyroby na tegorocznych Międzynarodowych Targach Jubilerskich.

W wojewódzkim urzędzie pracy zarejestrowano w marcu ( 56 881) ................................ bezrobotnych.

Szanowni Oaństwo otwieramn (183) ....................... posiedzenie Towarzystwo Opieki nad Lasami w Polsce.

Do częśći humanistycznej egzaminu gimnazjalnego przystąpiło (522 474) ......................... uczniów.

Klasztorów św Katarzyny został wzniesiony na wysokości (1570) .......................... m.n.p.m., u stóp Góry Mojżesza w Egipcie.

2

Odpowiedzi

2016-07-26T16:44:21+02:00
W tym roku obchodzimy (478) czterysta siedemdziesiątą ósmą rocznicę urodzin Jana Kochanowskiego.

Ustalono, że trzeba będzie zapewnić nocleg (1377) tysiąc trzystu siedemdziesięciu siedmiu pielgrzymom.

Połączyć nowoczesność z tradycją to hasło, pod którym (1226) tysiąc dwustu dwudziestu sześciu wystawców zaprezentowało swoje wyroby na tegorocznych Międzynarodowych Targach Jubilerskich.

W wojewódzkim urzędzie pracy zarejestrowano w marcu ( 56 881) pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesięciu jeden  bezrobotnych.

Szanowni Państwo otwieram (183)sto osiemdziesiąte szóste posiedzenie Towarzystwa Opieki nad Lasami w Polsce.

Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego przystąpiło (522 474) pięćset dwadzieścia dwa tysiące czterystu siedemdziesięciu czterech uczniów.

Klasztorów św Katarzyny został wzniesiony na wysokości (1570) tysiąc pięciuset siedemdziesięciu. m.n.p.m., u stóp Góry Mojżesza w Egipcie.


2016-07-26T18:01:01+02:00
Kolejno:
* tysiąc trzystu siedemdziesięciu siedmiu
* tysiąc dwustu dwudziestu sześciu
*  pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesięciu jeden
* sto osiemdziesiąte trzecie
* pięćset dwadzieścia dwa tysiące czterystu siedemdziesięciu czterech 
* tysiąca pięciuset siedemdziesięciu