Zad1.
a)podaj 2 zasade dynamiki Newtona
b) podaj definicję 1N.

Zad2.Z jakim przyśpieszeniem poruszało się ciało o masie 3 kg , jeżeli działa na nie stała siła 5N ?.

ZAD3. Jaka siła musiałby działać na samochód o masie 1000 kg, jadący z szybkośćią 20 m/s , aby zatrzymać go w ciągu 2s ?.

zad4.Oblicz , z jaką siłą przyciąga cię Ziemia?.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T17:52:10+01:00
Zad 1
Jeśli siły działające na ciało nie równoważą się (czyli siła wypadkowa jest różna od zera), to ciało porusza się z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do siły wypadkowej, a odwrotnie proporcjonalnym do masy ciała.

Niuton, N, w układzie SI jednostka siły