Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-08-22T20:19:30+02:00
Δ>0 => m²-4*1*(2m-3)
m²-8m+12>0
Δm=64-4*12=16
√Δm=4
m= 6 ∨ m=2 => m∈(-∞;2) u (6;+∞)...(1)

a) korzystam ze wzoru Viete'a (ax²+bx+c)
(-b/a)² - (2* c/a)=3
m²-4m+6=3
m²-4m+3=0
Δm=16-4*3=4
m=3 ∨ m=1 =>(na mocy zdania (1)) m=1

b)korzystam ze wzorów Viete'a
x₁x₂(x₁+x₂)<0 => (2m-3)* (-m)<0
-2m²+3m<0
2m²-3m>0
m(2m-3) >0
m=0 ∨ m=1,5 => m ∈ (-∞;0) u (1,5;+∞) => na mocy zdania (1)
wynika ze ostatecznie m ∈(-∞;0) u (1,5;2) u (6;+∞)
25 3 25