Odpowiedzi

2009-12-07T17:44:38+01:00
Oblicz jakim procentem liczby a jest liczba b,jeżeli:
a) a=86,b=21
b) a=25,b=12,3

Najłatwiej to z proporcji:
a - 100
b - x

86 - 100
21 -x

x = (100*21) / 86 = 24,41%


b)
25 - 100
12,3 - x
x = (100*12,3) / 25 = 49,2%
2009-12-07T17:45:01+01:00
A) a=86,b=21

86 to 100%
21 to x%

21*100% 2100
-------- = -------= 24.4%
86 86


b) a=25,b=12,3


25 to 100%
12.3to x%


(12.3 * 100): 25= 1230:25= 49.2%
2009-12-07T17:45:32+01:00
A)21/86*100%=2100/86=24,41%
b)12,3/25*100%=1230/25=49,2%