Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-07T17:49:57+01:00
Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro, Konferencja Narodów Zjednoczonych "Środowisko i Rozwój", UNCED, konferencja ONZ z 1992. Zakończyła się podpisaniem tzw. deklaracji z Rio, będącej kodeksem postępowania człowieka wobec środowiska naturalnego. Uchwalono na niej m.in. konwencję o zmianie klimatu, mającą zapobiec efektowi cieplarnianemu, konwencję o biologicznej różnorodności chroniącą florę i faunę (co roku ginie kolejnych 20 tys. gatunków), deklarację zasad współpracy na rzecz ochrony wszystkich lasów oraz jeden z najważniejszych aktów – Agendę 21, odnoszący się do wszystkich sfer środowiska i zakresów współpracy, m.in. wzajemnych zobowiązań krajów Północy (bardziej rozwiniętej, ale też bardziej niszczącej ekosystem) i Południa (biednego, słabo rozwiniętego).

Kraje Północy zadeklarowały działania na rzecz redukcji zużycia energii, zanieczyszczeń i odpadów. Południe obiecywało większą ochronę lasów. Północ miała wspomóc kraje Południa w czystym ekologicznie rozwoju poprzez dopływ pieniędzy i nowoczesnych technologii – w tym celu stworzyła podatek (0,7% rocznego dochodu). Jednak już w 1993 został on obniżony do 0,29% i większość innych planów Agendy, których realizacja miała nastąpić do 2000, została ograniczona.