Zad.1. W trapezie równoramiennym ABCD podstawa CD i ramię AD mają jednakowe długości. Kąt CAB ma miarę 47 stopni. Jakie miary mają kąty trapezu ABCD?

Proszę z dokładnymi obliczeniami.


Zad.2. Przekątne rónoległoboku ABCD mają długości 5 i 3. Oblicz obwód równoległoboku ASDE.

Proszę z dokładnymi obliczeniami.

1

Odpowiedzi

2009-12-07T17:54:16+01:00