Potrzebuję wypełnić luki o Królestwie Polskim

a) Funkcję rządu w Królestwie Polskim wypełniała...........oraz organ doradczy nazywany............ .

b) Ustój Królestwa Polskiego stworzony na podstawie konstytucji nazywamy............ .

c) Król mógł zwoływać i rozwiązywać sejm, składający się z.......... i z .................... .

:-)

1

Odpowiedzi

2009-12-10T12:40:09+01:00
A) funkcje rządu w Królestwie Polskim wypełniała rada królewska oraz organ doradczy nazwany senatem.
B) ustrój Królestwa Polskiego stworzony na podstawie konstytucji nazywamy monarchią konstytucyjną.
C) król mógł zwoływac i rozwiązywać sejm, składający się z Senatu i z izby poselskiej.

:-)