Mam 2 uklady równań do rozwiązania.
→ - ta strzałka to będzie kreska ułamkowa.

x+1 - y+2 = 2(x-y)
→ ....→......→
3 ...... 4...... 5
x-3 - y-3 = 2y -x
..→...→
..3 .....4


I 2 układ.

7+ x-3y = 2x - x+5
....→ .........→
......4 ..........3
10(x-y)-4(1-x) = y
→→→→→→ - tutaj duza krecha.
........3..........


jak coś to są te zadania z książki od 3 gimnazjum , która się nazywa ,,Matematyka wokół nas" jest to strona 117 , zadanie 4 , podpunkt d,e.

1

Odpowiedzi

2009-12-07T19:00:52+01:00
X+1-y+2=2(x-y)
⁻⁻⁻⁻ ⁻⁻⁻⁻ ⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ /×60
3 4 5
x-3-y-3=2y-x
⁻⁻⁻⁻ ⁻⁻⁻⁻ /×12
3 4

20(x+1)-15(y+2)=12(2(x-y))
4(x-3)-3(y-3)=12(2y-x)

20x+20-15y-30=24x-24y
4x-12-3y+9=24y-12x

20x-10-15y=24x-24y /-20x
4x-3-3y=24y-12x /+12x

-10-15y=4x-24y /+24y
16x-3-3y=24y /+3y

-10+9y=4x /:4
16x-3=27y

(/←będzie oznaczać kreske ułamkową)
-5/2+9/4y=x
16x-3=27y

-5/2+9/4y=x
16(-5/2+9/4y)-3=27y

-5/2+9/4y=x
-40+36y-3=27y /←przez wszystko odjąc czyli obie strony przez -36y

-5/2+9/4y=x
-43=-9y /:(-9)

-5/2+9/4y=x
y=4 i 7/9

-5/2+9/4×4 i 7/9=x
y=4 i 7/9

x=8 i 1/4
y=4 i 7/9


zad.2
pierwsze równanie pomnożyć obie strony przez 12
10x-10y-4+4x=y
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ pomnożyć przez 3 obie strony
3

84+3(x-3y)=24x-4x-20 /-3x
10x-10y-4+4x=3y /+10y

84-9y=17x-20 /+20
14x-4=13y

104-9y=17x /:17
14x-4=13y

6 i 2/17 - 9/17y = x
14x-4=13y

6 i 2/17 - 9/17y = x
14(6 i 2/17 - 9/17y)-4=13y

6 i 2/17 - 9/17y = x
85 i 11/17 - 7 i 7/17 -4=13y /×17

6 i 2/17 - 9/17y = x
1456=347y /:347

6 i 2/17 - 9/17y = x
4 i 68/347=y

6 i 2/17 - 144/347=x
4 i 68/347=y