Odpowiedzi

2009-12-07T17:45:16+01:00
* Monday - poniedziałek
* Tuesday - wtorek
* Wednesday - środa
* Thursday - czwartek
* Friday - piątek
* Saturday - sobota
* Sunday - niedziela
6 3 6
2009-12-07T17:45:28+01:00
Monday - Poniedziałek
Tuesday - Wtorek
Wendensday - Środa
Thursday - Czwartek
Friday - Piątek
Saturday _ Sobota
Sunday - Niedziela
5 4 5
2009-12-07T17:46:44+01:00
Poniedziałek - Monday
wtorek - Tuesday
sroda - Wednesday
czwartek - Thursday
piątek - Friday
sobota - Saturday
niedziela - Sunday
5 4 5