Odpowiedzi

2009-12-07T17:49:33+01:00
They eat mainly grass, pine hills or mountain steam. Food is also the leaves, bark and roots of trees. Found in Australia, Tasmania, New Guinea, New Zealand and surrounding islands. :) Macropods are mainly night life, only a few prey in the day. Rest in nests of grass or shallow cavities. They are terrestrial animals or nadrzewnymi. They can swim.

Żywią się głównie trawą porastająca wzgórza lub parowy górskie. Pokarm to również liście, kora drzew i korzonki. Występują w Australii, Tasmanii, Nowej Gwinei, Nowej Zelandii i okolicznych wyspach. :) Kangurowate prowadzą głównie nocny tryb życia, tylko nieliczne żerują w dzien. Odpoczywają w legowiskach z trawy lub płytkich jamach. Są zwierzętami naziemnymi lub nadrzewnymi. Potrafią pływać. ;]
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T17:50:56+01:00
Kangury mieszkają w afryce - Kangaroos live in Africa
mają duże stopy - have big feet
skaczą bardzo wysoko - jump very high
swoje młode trzymają przy sobie - their young, keep it with you
małe kangury nie skaczą wysoko - small kangaroos do not jump high
kangury skaczą bardzo szybko - kangaroos are jumping very quickly
POzdrawiam
(chcę naj)
3 3 3
  • Damx
  • Rozwiązujący
2009-12-07T17:59:44+01:00
Kangur- rodzina torbaczy. Jest drugą pod względem liczby gatunków rodziną torbaczy. Obejmuje ponad 50 gatunków zwierząt nazywanych powszechnie kangur, czyli zwierzętami o silnych tylnych nogach i długim, mocnym ogonie, poruszających się skokami. Żywią się głównie trawą porastającą wzgórza lub parowy górskie. Pokarm to również liście, kora drzew i korzonki. Występują w Australii, Tasmanii, Nowej Gwinei, Nowej Zelandii i okolicznych wyspach.

Kangaroo- family of marsupials. It is the second most number of species of marsupials family. Includes more than 50 species commonly called kangaroos, or animals with strong hind legs and long, powerful tail, moving by leaps and bounds. They eat mainly grass, pine hills or mountain steam. Food is also the leaves, bark and roots of trees. Found in Australia, Tasmania, New Guinea, New Zealand and surrounding islands.2 5 2