Gamety pewnego organizmu zawierają 8 chromosomów. Oblicz:
a) Ile par chromosomów homologicznych zawierają komórki somatyczne tego organizmu,
b) Ile chromatyd powstanie w metafazie I podziału mejotycznego,
c) Jaka jest diploidalna liczba chromosomów tego organizmu.

1

Odpowiedzi

2009-08-22T19:44:56+02:00
Gamety zawierają 1n chromosomów
a) 16
b) chromatyd będzie 2 na chromosom, więc 32.
c) 16 - bo komórka somatyczna to właśnie diploidalna.
4 4 4