Trzeba dopasowac kilka rzeczy - chemia. (1 gim.)
Trzeba połączyc (np.1 - A)

1. reakcja wymiany
2. woda wapienna
3. mętnienie wody wapiennej
4. reakcja charakterystyczna

A. reakcja charakteystyczna dla tlenu węgla (IV)
B. reakcja chemiczna, w któej z kilku produktów powstaje 1 produkt
C. odczynnik dzięki któremu można wykryc tlenek węgla
D. reakcja chemiczna umożliwiajaca wykrycie danej substancji chemicznej
E. reakcja chemiczna, w której z kilku substratów powstaje kilka produktów.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T17:51:28+01:00