Zad 1
Obwód koła jest równy 62,8cm. Oblicz pole tego koła, przyjmując (pi)=3.14
Zad 2
Kąt rozwarty trapezu równoramiennego jest trzy razy większy od kąta ostrego. Po ile stopni mają te kąty?
Zad 3
Po latach obrączka zrobiła się ciasna. Jubiler rozciągnoł obrączkę, zwiększył jej średnice o 4mm. O ile milimetrów zwiększył się obwód tej obrączki? wynik z dokładnością do 0,1mm.

Błagam o rozwiązanie, pilne.

1

Odpowiedzi

2009-12-07T18:21:16+01:00
Ad 1
Dane:
l = 62,8cm
l = 2*π*r
P= π*r²
Szukane:
P=?
Rozwiązanie:
l = 2*π*r
62,8cm = 2*3.14*r
62,8cm = 6.28*r/:6.28
10cm = r
r = 10cm
P= π*r²
P= 3.14*10cm²
P=31.4cm²
Odp: Pole tego koła jest równe 31.4cm²

Ad 2
Dane:
Kąt α>β
kąt α=3*β
kąt α+β=180⁰
Szukane:
α=?
β=?
Rozwiązanie:
α+β=180⁰
α=3*β
3*β+β=180⁰
4*β=180⁰/:4
β=45⁰
α=3*45⁰
α=135⁰
Odp: Kąt rozwarty ma miare 135⁰ a ostry 45⁰
Ad 3
Dane:
s=4mm
szukane:
l=?
Rozwiazanie:
r₂=r₁+2mm
l ₁= 2*π*r₁
l ₂= 2*π*r₂
l=l ₂-l ₁
l=2*π*r₂- 2*π*r₁
l=2*π*r₁+2mm- 2*π*r₁
l=6.28*(r₁+2mm)- 6.28*r₁
l=6.28*r₁+12.56mm-6.28*r₁
l=12.56mm
l=12.6mm
Odp: Obwód zwiększy się o 12.6mm