Przetłumacz na polski poniższe podpunkty. Za korzystanie z translatora będe zgłaszać odp jako błędną. Jeśli nie umiesz to nie rób. Za dobre rozwiązanie daje naj odpowiedz;]

1) Leonardo da Vinci was born in the small town of Vinci in 1452. He was the son of a very rich man and a very poor woman. As a young man he got a very good education in Florence, the cultural and intellectual centre of Italy in those times. Later on he worked with the best painters until 1478 when he became a master.
2) In 1482 he wrote a letter to the Duke of Milan. In his letter he said that he was a good inventor and that he could build portable bridges and war machines. The Duke was so happy that he gave Leonardo work at his court. Later, Leonardo worked as an engineer and painter for the Duke of Romagna.
3) He was a very talented man and in his life he did many things at the same time. He designed and invented a lot of new objects and machines and he also painted. He left about 30 paintings, many of them were never finished. The most famous ones are The Last Supper and Mona Lisa (also known as La Gioconda). He was one of the first artists to use oil paints! He also left hundreds of drawings of his inventions and pages of notes about them.
4) There is another thing which is very unusual about Leonardo. He was a vegetarian for humanitarian reasons. He also seemed ecologically-friendly because he used every single piece of paper he had to the full. This is one reason why his notes are so messy!
5) Leonardo was a very careful observer. He was a revolutionary thinker and a great discoverer. He made discoveries in many different subjects for example in meteorology, geology and anatomy. He invented or designed even more. Some of his inventions are the parachute, the bicycle, the diving suit and the flying machine.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T18:26:47+01:00
1. Leonardo da Vinci urodzil sie w malym miasteczku Vinci w 1452 r. Był synem bardzo bogatego mezczyzny i biednej kobiety. JAko mlody mezczyzna otrzymal bardzo dobra edukacje we Florencji, centrum kulturowym i intelektualnym Włoch w tych czasach. Potem pracowal z najlepszym malarzem az do 1478 r kiedy stal sie mistrzem.

2. W 1482 napisal list do Duke z Milanu. W swoim liscie powiedzial ze byl on dobrym wynalazca i ze moglby budowac przenosn mosty i maszyny wojenne. Duke byl bardzo zadowolony ze dal Leonardo prace w jego dworze. Potem, Leonardo pracowal jako inzynier i malarz dla Duke z Romagna.

3. Byl bardzo utalentowanym mezczyzna i w swoim zyciu zrobil wiele rzeczy w tym samym czasie. On zaplanowal i wynalazl wiele nowych obiektow i maszyn i jeszcze malowal. Pozostawil okolo 30 dziel, wiele z nich nigdy nie bylo dokonczonych. NAjbardziej popularne to ostatnia iweczerza i mona lisa (znana rowniez jako La Gioconda) . Byl jednym z pierwszych artystow ktory uzywal farb olejnych. On pozostawil tez setki rysunkow z jego wynalazkami i strony notatek o tym.

4. Jest inna rzecz ktora jest bardzo niezwykla u Leonarda. Byl wegetarianinem z powodow humanitarnych. On takze wygladal na przyjaciela ekologii (nie wiem jak inaczej:)) bo uzywal kazdy kawalek papieru do konca. To jeden z powodow dlaczego jego natatki sa takie nieporzadkowe.

5. Leonardo byl bardzo ostroznym obserwatorem. Byl rewolucjonistycznym myslicielem i dobrym odkrywca. Dokonal odkryc w wielu tamatach np. meteorologii, geologii i anatomi. On wynalazl i zaprojektowal cos jeszcze. Jego wynalazki to spadochron, rower, stroj do nurkowania i maszyna do latania.

Pisalam sama. powinno byc ok. ;)