Odpowiedzi

2009-12-07T17:58:44+01:00
Życie Matki Teresy z Kalkuty Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997) - katolicka siostra zakonna,prowadząca w Indiach działalność
humanitarną. Od 2003 błogosławiona. Urodziłasię w 1910 roku w Skopje (obecnie Macedonia) jako Agnes GonxhaBojaxhiu. Z pochodzenia była Albanką. Już w wieku 12 lat poczułapowołanie do służby zakonnej. Sześć lat później wstąpiła do zakonusióstr loretanek w Irlandii, przyjmując imię zakonne Teresa. Swójnowicjat odbywała w Indiach. Tam od 1929 pracowała w katolickiej szkoledla dziewcząt w Kalkucie, której została później dyrektorką. W1946 miała usłyszeć wezwanie od Boga, by pomagać biednym i opuszczonym.W 1948 przybrała charakterystyczne białe sari z niebieskim obrzeżeniem.Za zgodą papieża Piusa XII wychodzi na ulice Kalkuty pomagaćtrędowatym, umierającym i porzuconym dzieciom. W 1950 zakładazgromadzenie sióstr misjonarek miłości, które prowadzą w Indiach i nacałym świecie sierocińce, domy dla chorych i umierających. W 1979 zaswoją pracę Matka Teresa otrzymuje Pokojową Nagrodę Nobla. Matka Teresaumiera na zawał serca 5 września 1997 w Kalkucie. Już w niecałe 2lata po jej śmierci papież Jan Paweł II uznaje, że za jejwstawiennictwem dokonał się pierwszy cud (uzdrowienie chorego na rakażołądka) i rozpoczyna jej proces beatyfikacyjny. Pomimo wątpliwościzwiązanych z tym uzdrowieniem i pojawiających się głosów, że MatkaTeresa powinna zostać ogłoszona świętą już za swoją niezwykłądziałalność za życia, zostaje ona beatyfikowana 19 października 2003.Jeszcze nigdy w historii chrześcijaństwa nikt nie został wyniesiony naołtarze tak szybko, bo zaledwie 6 lat po swojej śmierci. MatkaTeresa zmarła, na skutek choroby serca, 5 września, mając 87 lat.
2 3 2