Odpowiedzi

2011-06-26T17:29:01+02:00

Prowadzimy prostą przez punkty P i Q, potem sprawdzamy, czy przechodzi przez R:

y = ax+b\\ \begin{cases} -1 = a + b\\2 = 7a + b \end{cases}\\ -1-2 = a - 7a + b - b\\-3 = -6a\\ a = \frac{1}{2}\\ b = - 1 - a = -\frac{3}{2}\\ y = \frac{1}{2}x -\frac{3}{2}\\ \\ R?\\ y = \frac{1}{2}*51 -\frac{3}{2} = \frac{51 - 3}{2} = \frac{48}{2} = 24

są współliniowe

1 1 1