Odpowiedzi

2009-12-07T18:52:19+01:00
Skutki Rewolucji Francuskiej możemy podzielić na cztery dziedziny są to : skutki polityczne, skutki ekonomiczne, skutki społeczne, skutki kulturowe (ideologiczne)
skutki polityczne: zmiana ustroju politycznego z monarchii na republikę
skutki ekonomiczne: Wprowadzono maksimum na ceny podstawowych produktów, w
Skutki społeczne: Prawa polityczne nie zależały już od pochodzenia lub majątku. Równości wobec prawa nie miała być równoznaczna z równością praw. Nastąpiła Świadoma dechrystianizacji całej kultury i wszystkich obyczajów.
Skutki kulturowo (ideologiczne) Rewolucja odcisnęła swoje piętno kulturowo-ideologiczne chodzi tutaj głównie o zmiany dotyczące społeczeństwa. Poprawił się dostęp do nauki wprowadzanie bezpłatnej oświaty oraz opiekę społeczną