Zad 14.
Okresy obiegu Księżyca oraz jego obrotu wokół własanej osi trwają tyle samo i wynoszą jeden __________. Dzięki temu Księżyc jest zwrócony stele tą samą stroną do __________.

zad 107.
1.Osiągnięcie przez ciało niebieskie największej wysokości nad horyzontem w swoim wiadomym ruchu w ciągu doby, to ____________________________

2.Noc bez zapadania całkowitej ciemności, podczas której obserwujemy rozproszone światło słoneczne, to ___________________________________

1

Odpowiedzi

2009-08-26T13:35:44+02:00
Zad. 14
miesiąc
Ziemi

zad. 107
1. górowanie
2. biała noc

zad. 137
1. gołoledź
2. mżawka
3. szron
4. krupy śnieżne (?)
5. szadź
1 5 1