Odpowiedzi

2009-12-07T18:17:53+01:00
To jest równanie w postaci kanonicznej.
Ta postać: y = a(x-p)²+q

Według ksiażki:
1. Współczynnik kierunkowy a jest równy 1. Funkcja ma więc ramiona skierowane ku górze (gdyż a>0).

2. Współczynnik p jest równy -2. Oznacza to, że funkcję należy przesunąć o 2 jednostki w lewą stronę układu współrzędnych.

3. Współczynnik q jest równy a. Oznacza to, że funkcję należy przesunąć o a jednostkę w górę układu współrzędnych.

Przesuwamy oczywiście od y = x², która ma wierzchołek w punkcje (0,0)

Czyli, Twoja parabola ma wierzchołki w pkt: S(-2,1).

Jako, że ramiona ma skierowane ku górze, to nie przecina się z osią OX, nie ma miejsc zerowych więc Δ jest ujemna. Co się zgadza. Jak sobie wymnożysz, to Δ = -4