Prosze napisac minimum na 250 slow na dzis bardzo wazne!!
Proszę o jak najszybsza odpowiedz dam najlepsza.

Przeczytaj podany fragment Króla Edypa Sofoklesa, a następnie wykonaj polecenie i odpowiedz na pytania.

Sofokles
Król Edyp (fragment)
Chór
O śmiertelnych pokolenie!
Życie wasze, to cień cienia.
Bo któryż człowiek więcej tu szczęścia zażyje
Nad to, co w sennych rojeniach uwije,
Aby potem z biegiem zdarzeń
Po snu chwili runąć z marzeń.
Los ten, co ciebie, Edypie, spotyka
Jest mi jakby głosem żywym,
Bym żadnego śmiertelnika
Nie zwał już szczęśliwym.
Twe cięciwy miotły strzały
Gdzieś daleko za granice
Zwykłych szczęść i chwały.
Wróżą zmogłeś ty dziewicę,
Ostrzem zbrojną szponów.
Żeś nam stanął jako wieża
Obronna od zgonów,
Uczcił w tobie lud rycerza
I wywższył cię ku niebom,
Byś królem był Tebom.
A dziś kogo większa moc
Klęsk i złego gnębi?
Edypa głowo wysławiona,
Jednej starczyło przystanie
Na syna, ojca kochanie
I jednego łona.
Jakoż cię mogły znosić do tej pory
W milczeniu ojca ugory?
Czas wszechwidny, ten odsłoni
Winy twojej brud,
Ślub nieślubny zemsta zgoni
Płodzących i płód.
O, niechajbyś się Laiosa dziecię
Nigdy nie był zjawił,
Nie byłbym teraz rozpaczą, co miecie
Jęki, serc krwawił
Tyżeś to kiedyś roztworzył me oczy
I dziś ty grążysz mnie w mroczy.


To jest polecenie!!
Na podstawie materialu zgromadzonegow zadaniu w cw 1 napisz wypracowanie na temat:
Bezsilnosc ludzi wobec sil wyzszych. Rozwin temat na podstawie podanego fragmentu. Wnioskujac z analizy odnies do calego utworu(krola edypa).


To jest materaial z cwiczenia pierwszego.
Cw1.
Zad1
Nazwij tę część tragedi antycznej, w której występuje chór. --> odpowiedz: Stasimon
Zad2
Jaką role odgrywał chór w dramacie antycznym?---> odpowiedz:Chór występujący w Królu Edypie wypełnia swoje zadania. Zarówno komentuje zachodzące zdarzenia, ocenia zachowania bohaterów, głosi uniwersalne prawdy moralne o życiu, jak i informuje o tym, co dzieje się poza sceną
Zad3
Określ formę podanej wypowiedzi chóru--->odpowiedz: Monolog

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T18:21:31+01:00
Co to jest przeznaczenie? Jest ono siłą rządzącą losem człowieka. Owe fatum, kierujące losem ludzkim jest czymś niezmiennym i nieodwracalnym. Każdy człowiek z góry skazany jest na swój los, a im bardziej stara się uniknąć przepowiedni, tym bardziej przyczynia się do jej wypełnienia.
Dowodem tego może być Edyp, który starał się odmienić przepowiednię. Już od momentu swoich narodzin ma on zaplanowaną ścieżkę życia. Jego rodzice Lajos i Jokasta, po usłyszeniu strasznej przepowiedni, porzucili go w górach na śmierć. Tam znalazł go pasterz i oddał na wychowanie do bezdzietnego króla Koryntu. Edyp dorastał nieświadomy ciążącej nad nim klątwy. Jednak, gdy zasięgną porady wyroczni, ta powiedziała mu to samo, co niegdyś jego rodzicom. Choć opuścił ludzi, których uważał za rodziców i wyjechał do Koryntu, to jednak tymi poczynaniami kierowało przeznaczenie. To ono doprowadziło go do Teb, to przez nie zabił przypadkowego mężczyzne, którym okazał się Lajos. W końcu w wyniku swojego niezmiennego losu podzielił łoże z matką.
Chór w utworze Sofoklesa śpiewa Stasimon IV w momencie, w ktorym Edyp po poszukiwaniach zabójcy Lajosa, znajduje go. Jest nim on sam!
Adresatami pieśni są wszyscy ludzie. Już na samym początku chór uważa, że człowiek na ziemi nie zazna szczęścia. Jego życie jest zmienne, nietrwałe, bez znaczenia: "O śmiertelnych pokolenia! Życie wasze to cień cienia".
Mimo, ze Edyp kiedyś był prawy i sprawiedliwy, to w jednej chwili stracił to wszystko- władzę i rodzinę: "Uczcił w tobie lud rycerza (...) A dziś kogo większa moc Klęsk i złego gnębi?"
Pieśń ta ukazuje, że człowiek nie może oszukać przeznaczenia, nie może być wiecznie szczęśliwym. Musi się z nim prędzej czy później zmierzyć. Nawet jeśli wszystko osiągnie, w jednej sekundzie może to stracić.
3 3 3