Uzupełnij zapis słowny przebiegu reakcji chemicznych. Które z zapisów przedstawiają równanie reakcji syntezy, a które reakcji analizy?

a) .......... + .......... -------> tlenek żelaza (II)
b) .......... -------> tlen + wodór
c) bar + tlen -------> ..........

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-07T18:10:48+01:00
A) tlen + żelazo→tlenek żelaza (II) - reakcja syntezy
b) woda (lub tlenek wodoru) →tlen + wodór - reakcja analizy
c)bar + tlen → tlenek baru - reakcja syntezy

13 4 13